Skip to content
Làm biển quảng cáo - Gọi ngay: 090.959.4005

Dự án cung cấp biển gỗ làng nghề truyền thống

Hợp đồng kinh tế số 13-SR-167/13-DH được ký kết ngày 18/12/1013 giữa Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Thăng Long và Công Ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển SYRENA Việt Nam. Nôị dung ký kết là công ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Thăng Long cung cấp toàn bộ biển