Skip to content
Làm biển quảng cáo - Gọi ngay: 090.959.4005

Dự án cung cấp biển quảng cáo nội thất

Hợp đồng kinh tế số 28.10/2013/ HĐKT/UM-TL được ký kết ngày 28/10/1013 giữa Công ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Thăng Long và công ty TNHH UMAYA Việt Nam. Nội dung ký kết là công ty Quảng Cáo Và Nội Thất Thăng Long cung cấp toàn bộ biển quảng cáo, và thi c